Список правлячих архієреїв:

В 1700 році при митрополиті Іосифі Шумлянському, приняла унію и стала грекокатоличеською; в 1941 році православна єпархія утворена заново.